Zamówienia Publiczne

`````Przetarg`````

Związek Międzygminny Obra


Siedziba Zamawiającego


Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-31-62/068-347-42-72


e-mail: zmobra@wolsztyn.pl
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Dostawa paliwa w roku 2011


SIWZ+ZAŁACZNIKI.zip

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:45:07 | Data modyfikacji: 2010-12-21 11:33:11.

Zobacz:
 2011 r. .  2012 r. .  2013r.- .  2014r. .  -2015 .  2016r. .  -2017r. .  -2018r. .  -2019 .  - 2020r. .  -2021r. .  - 2022 r.  . 
Data wprowadzenia: 2010-12-02 10:45:07
Data modyfikacji: 2010-12-21 11:33:11
Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski