Budżet

Informacja Zarządu z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego "Obra" za 2008 rok
 bud220409.doc

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2010-11-08 09:58:09 | Data modyfikacji: 2010-11-08 10:00:03.
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu
Związku Międzygminego "Obra" za 2009 rok
 info220310.pdf

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2010-11-08 10:02:18 | Data modyfikacji: 2010-11-08 10:00:03.
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego "Obra" za 2010 rok
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za 2010 rok


 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2011-04-11 11:35:26 | Data modyfikacji: 2012-03-28 13:08:11.
Informacja Zarządu Związku Międzygminnego
„OBRA” z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „OBRA” za i półrocze 2011
rok
Informacja Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA”z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „OBRA”za i półrocze 2011 rok

 Informacja Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za i półrocze 2011 rok

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2011-08-19 10:31:12 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:37:26.
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” za 2011 rok
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za 2011 rok

 Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” za 2011 rok

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 13:09:59 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:37:26.
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego, Związek
Międzygminny „Obra” na dzień 31.12.2011
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, Związek Międzygminny „Obra” na dzień 31.12.2011

 Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, Związek Międzygminny „Obra” na dzień 31.12.2011

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:34:38 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:37:26.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 Bilans jednostki

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:37:28 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:37:26.
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu
terytorialnego Związek JST Związek Międzygminny
"Obra" Wolsztynie sporządzony na dzień
31-12-2011 r.
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Międzygminny "Obra" Wolsztynie sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

 SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:40:21 | Data modyfikacji: 2011-08-19 10:37:26.
`Rb-27S
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 Rb-27S

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:42:41 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:43:08.
`Rb-28S`
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 Rb-28S

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:46:20 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:50:02.
`Rb-N`
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Rb-N

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:49:08 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-NDS
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

 Rb-NDS

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:51:46 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-ST
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialne go na koniec 2011r.

 Rb-ST

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:55:00 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-UN
Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

 Rb-UN

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:56:50 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-UZ
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

 Rb-UZ

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:58:16 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-Z
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 Rb-Z

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 13:59:45 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rb-WSa
Rb-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2011

 Rb-WSa

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 14:01:09 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

 Rachunek zysków i strat jednostki

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 14:02:41 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31-12-2011 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2011 r.

 Zestawienie zmian w funduszu

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-04-03 14:03:56 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Informacja Zarządu Związku ,Międzygminnego
„Obra” z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „Obra” za I półrocze 2012
roku
 INFORMACJA I półrocze 2012.pdf

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-09-06 11:52:47 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
Zarządzenie Nr 6/2012 Przewodniczącego Zarządu
Związku Międzygminnego „Obra” z dnia 14
września 2012 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu wynagradzania pracowników Związku
Międzygminnego „Obra”
Zarządzenie Nr 6/2012 Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego „Obra”

 Regulamin wynagrodzeń

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2012-10-09 08:36:04 | Data modyfikacji: 2012-04-03 13:49:40.
`Rb-27s
Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 Rb-27S

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:22:59 | Data modyfikacji: 2013-01-30 08:25:09.
`Rb-28S`
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 Rb-28S.pdf

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-01-30 08:27:51 | Data modyfikacji: 2013-01-30 08:29:14.
`Rb-ST
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r.

 Rb-ST

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 08:58:52 | Data modyfikacji: 2013-02-13 08:59:28.
RB-NDS
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

 Rb-NDS

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:02:32 | Data modyfikacji: 2013-02-13 08:59:28.
Rb-N
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg.stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

 Rb-N

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:05:29 | Data modyfikacji: 2013-02-13 08:59:28.
Rb-UN
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku

 Rb-UN

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:07:33 | Data modyfikacji: 2013-02-13 08:59:28.
Rb-Z
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012roku

 Rb-Z

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:10:06 | Data modyfikacji: 2013-02-13 09:12:47.
Rb-UZ
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku

 Rb-UZ

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:12:14 | Data modyfikacji: 2013-02-13 09:12:47.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„OBRA” Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” ZA 2012 ROK
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”ZA 2012 ROK

 SPRAWOZDANIE 2012-część opisowa.pdf

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-04-08 09:05:01 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-NDS za okres od poczatku roku do dnia 31 marca
roku 2013
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013

 Rb-NDS do31 marca roku 2013

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-05-28 14:13:19 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2013
 RB-27s

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:48:18 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-28Sza okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2013
 RB-28s

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:49:53 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-N wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 Rb-N

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:55:01 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2013
 Rb-NDS

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:57:19 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku
 Rb-Z

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:58:55 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.
INFORMACJA ZARZADU ZWIAZKU MIEDZYGMINNEGO
„OBRA” Z WYKONANIA BUDETU ZWIAZKU
MIEDZYGMINNEGO „OBRA” ZA I PÓŁROCZE 2013
ROKU
 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski | Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:59:51 | Data modyfikacji: 2013-04-08 09:05:59.

Zobacz:
   2014r.
   -2015
   -2016
   -2017r.
   -2018
   -2019
   - 2020
   -2021
   - 2022 r.
Data wprowadzenia: 2013-09-12 09:59:51
Opublikowane przez: Przemysław Orzechowski