Biuletyn Informacji Publicznej  Związku Miedzygminnego OBRA  www.zmobra.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2022-08-08 08:14:07

Aktualizacja informacji w dziale:
-2021

Kamila Gertner
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-08 08:13
Opinia o wykonaniu budżetu za
Uchwała Nr SO-09/0953/142/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14
września 2021 r. w sprawie: wydania opinii   więcej >
2022-08-08 08:13:27

Dodanie informacji do działu:
-2021

Kamila Gertner
Informację dodano do Biuletynu 2022-08-08 08:13
Opinia o wykonaniu budżetu za
Uchwała nr SO-09/0953/142/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14
września 2021 r. w sprawie: wydania opinii   więcej >
2022-07-20 08:11:18

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Kamila Gertner
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-08 08:38
Uchwała XX/88/2022
Uchwała nr XX/88/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Obra" z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania fina  więcej >
2022-07-19 09:02:52

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 09:02
Zagospodarowanie odpadów komu
Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.07.2022.pdf  więcej >
2022-07-19 08:19:48

Dodanie informacji do działu:
-2021

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:19
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego w  więcej >
2022-07-19 08:18:55

Dodanie informacji do działu:
-2021

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:18
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżc
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
30 czerwca roku 2021  więcej >
2022-07-19 08:17:57

Dodanie informacji do działu:
-2021

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ
WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec II   więcej >
2022-07-19 08:17:08

Dodanie informacji do działu:
-2021

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:17
Rb-28S sprawozdanie z wykonan
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 3  więcej >
2022-07-19 08:16:29

Dodanie informacji do działu:
-2021

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:16
Rb-27S sprawozdanie z wykonani
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 3  więcej >
2022-07-19 08:09:14

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:09
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego w  więcej >
2022-07-19 08:08:31

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:08
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyż
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
31 marca roku 2022.  więcej >
2022-07-19 08:07:45

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:07
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ
WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec I k  więcej >
2022-07-19 08:07:02

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:07
Rb-28S sprawozdanie z wykonan
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 3  więcej >
2022-07-19 08:06:09

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 08:06
Rb-27S sprawozdanie z wykonani
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31  więcej >
2022-07-19 08:05:04

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:51
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego w  więcej >
2022-07-19 08:04:44

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:50
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżc
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia
30 czerwca roku 2022  więcej >
2022-07-19 08:04:08

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:48
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ
WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec II   więcej >
2022-07-19 08:01:05

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:47
Rb-28S sprawozdanie z wykonani
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 3  więcej >
2022-07-19 08:00:42

Aktualizacja informacji w dziale:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:46
Rb-27S sprawozdanie z wykonan
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 3  więcej >
2022-07-19 07:51:03

Dodanie informacji do działu:
- 2022 r.

Karolina Iks
Informację dodano do Biuletynu 2022-07-19 07:51
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
jednostki samorządu terytorialnego w  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 2486
następne >     100>>     300>>